Ubytování v Hotelu Petr Bezruč ***

Vyberte si z nabídky našich hotelových pokojů.

CENÍK DALŠÍCH POPLATKŮ

Přistýlka - rozkládací křeslo - postýlka

Osoba od 15 let včetně snídaně .... 450 Kč / noc

Dítě od 4 do 15 let včetně snídaně .... 360 Kč / noc

Postýlka 110 Kč / noc

Poplatky za pobyt domácích mazlíčků

Pes malé plemeno .... 75 Kč / noc

Pes velké plemeno .... 150 Kč / noc

 • Parkoviště osobní auto 40 Kč / den
 • Parkoviště autobus 200 Kč / den
 • Doplatek pokoj Lux vel. terasa 100 Kč / noc
 • Doplatek pokoj Lux + vel. terasa 150 Kč / noc
 • Sleva na dítě do 15 let na 2 lůžku 90 Kč / noc
 • Sleva na dítě do 15 let na 3 lůžku 90 Kč / noc

Večeře osoba od 15 let ... 155 Kč

Výběr ze 3 jídel o 3 chodech

Večeře osoba od 4 do 15 let ... 110 Kč

Výběr ze 3 jídel o 3 chodech

Oběd osoba od 15 let ... 130 Kč

Výběr z denního menu

Oběd osoba od 4 do 15 let ... 90Kč

Výběr z denního menu

Rekreační poplatek ... 15 Kč / noc

Osvobozeny jsou osoby do 18 let věku a osoby starší 70 let. Dále osoby bezmocné, nevidomé, s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P (včetně jejich průvodců)

Ubytování od 14:00 hod.

Uvolnění pokojů do 10:00 hod.

CENÍK UBYTOVÁNÍ

Dvoulůžkové pokoje - Hotel Petr Bezruč ***

2 - LŮŽKOVÝ POKOJ STANDARD

s balkónem

1600
 • noc / pokoj
 • včetně DPH
 • se snídaní
 • 1065 Kč při obsazení 1 osobou

2 - LŮŽKOVÝ POKOJ CLASSIC

s balkónem

1700
 • noc / pokoj
 • včetně DPH
 • se snídaní
 • 1165 Kč při obsazení 1 osobou

2 - LŮŽKOVÝ POKOj LUX

s balkónem, 5. a 6. patro

2000
 • noc / pokoj
 • včetně DPH
 • se snídaní
 • 1 hodina bazénu v ceně
 • 1385 Kč při obsazení 1 osobou

2 - LŮŽKOVÝ POKOj LUX PLUS

s balkónem, masážní sprcha

2140
 • noc / pokoj
 • včetně DPH
 • se snídaní
 • 1 hodina bazénu v ceně
 • 1485 Kč při obsazení 1 osobou

Třílůžkové pokoje - Hotel Petr Bezruč ***

3 - LŮŽKOVÝ POKOJ STANDARD

vhodné pro rodinu s dětmi

2250
 • noc / pokoj
 • včetně DPH
 • se snídaní
 • 2450 Kč při obsazení 2 osobami

3 - LŮŽKOVÝ POKOJ CLASSIC

výhled na Lysou horu

2390
 • noc / pokoj
 • včetně DPH
 • se snídaní
 • 2590 Kč při obsazení 2 osobami

3 - LŮŽKOVÝ POKOJ LUX

moderní sprchový kout

2450
 • noc / pokoj
 • včetně DPH
 • se snídaní
 • 1 hodina bazénu v ceně
 • 2650 Kč při obsazení 2 osobami

Čtyřlůžkové pokoje a apartmány - Hotel Petr Bezruč ***

4 - LŮŽKOVÝ POKOJ STANDARD

4 lůžka na pokoji

2 550
 • noc / pokoj
 • včetně DPH
 • se snídaní

APARTMÁN

samostatný pokoj a ložnice

2 600
 • noc / pokoj
 • včetně DPH
 • se snídaní
 • V ceně ubytování 1 hodina v bazénu

Platební možnosti

Hotovost

Platební karta

Platba na fakturu

Akceptace věrnostních programů

text

Všeobecné smluvní podmínky ubytování v Hotelu Petr Bezruč ***

 1. Rezervace písemně potvrzená recepcí hotelu je závazná pro obě smluvní strany. Ubytování v den nástupu je možné od 14.00 hod. Možnost dřívějšího ubytování za poplatek 300,- Kč. (tzv. Check in) 
 2. Pozdější nástup (po 19:00 hod) je nutné ohlásit telefonicky nebo písemně recepci hotelu. V případě, že se host bez předchozí domluvy nedostaví k nástupu do 19.30 hod., je hotel oprávněn rezervaci zrušit. V den odjezdu je nutno opustit pokoj do 10.00 hod. Možnost pozdějšího opuštění pokoje do 14.00 hod. je umožněno za poplatek 500,- Kč (tzv. pozdější Check out).
 3. Celý hotel je nekuřácký. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách hotelu opravňuje Hotel, aby Hostovi naúčtoval penále ve výši 5 000 Kč za vyčištění pokoje či prostor Hotelu.
 4. Kouření je možné pouze před Hotelem na k místě tomu vyhrazeném.
 5. Od 22:00 do 6:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje i hlasitý poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování). V případě vážné porušení tohoto pravidla může hotel penalizovat hosty finanční pokutou až do výše 8 000 Kč nebo, v nutných případech, volat Policii.
 6. Host užívá prostory a vybavení Hotelu s ohledem na běžné opotřebení a případné vzniklé škody, které Host způsobil, je povinen neprodleně uhradit.
 7. Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat včas, aby mohla být sjednána náprava.
 8. Host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s ubytováním a využitím služeb Hotelu, včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak.
 9. Každá změna Vám bude zpětně potvrzena, pokud ji půjde provést. Pokud změnu nelze provést, budete o tom také informováni.
 10. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
 11. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Hotelu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami. 
 12. Hotel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.
 13. Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v kartě hosta v hotelovém systému. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Hotel smaže kartu hosta . Výše uvedeným zákonům však Hotel musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.
 14. Hotel využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Hotel prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům.
 15. Prostory hotelu a příslušných sportovišť jsou prezentovány na sociálních sítích Facebook, Instagram a na webových stránkách www.hotelpetrbezruc.cz
 16. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí pouze po dobu trvání uvedenou na poukazu (v případě spornosti všakmax. 1 rok). Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb (ubytování, stravování, wellness a ostatní služby) poskytovatel nenabízí žádnou finanční náhradu.
 17. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Storno podmínky a poplatky.

1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (dále jen provozovatel hotelu).
2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky a činí 50 % při zrušení méně než 7 dní před pobytem.
3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
4. Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 7 dnů před uskutečněním pobytu. Záloha činí 50% z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.
5. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.
6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich vzniku.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty i pro skupinové rezervace.

V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.